ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

27 Νοεμβρίου 2011    -   Πρόσκληση ενημερωτική εκδήλωση

14 Σεπτεμβρίου 2011  -   Επίσκεψη στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι σκοποί του Συλλόγου